ความเป็นมาของโครงการ

ข่าวล่าสุด

ติดต่อเรา

    ความเป็นมาของโครงการ

    กรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑลด้านทิศใต้ซึ่งประกอบด้วย
จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพ
เพียงพอในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางในลักษณะเมืองบริวาร
Metropolitan Sub Center) โดยมีถนนกาญจนาภิเษก
(ถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก) เป็นทางหลวงสายหลักในการ
เชื่อมโยงเมืองบริวารเข้ากับโครงข่ายคมนาคมของกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล รวมทั้งในพื้นที่ยังเกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม การขยายตัวของปริมาณการจราจร มีชุมชน
อาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมากมาย

                                                                       อ่านต่อ

 


COPYRIGHT © 2016 kp-ps.ALL RIGHT RESERVED.